Vi jobbar aktivt med att konstant förbättra och höja kvaliteten på våra produkter och produktionsprocesser. En del i detta arbetet är att också säkerställa att vi har alla erforderliga kvalitetscertifikat som krävs och att dessa kontinuerligt uppdateras och hålls levande.

Trelleborg

ISO 9001:2008
ISO 14001:2015
ISO/TS 16949:2009


Kalmar

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 16949:2009
ISO 3834-2:2005

Wuxi

ISO/TS 16949:2009

                     
                  
Cookies