Industriella applikationer
Djupdragen detalj som används inom processindustrin.