Flänsar
Kallformning sker i progressivt verktyg i en 1000 tons excenterpress. Efter stansning går detaljen in i en helautomatiserad slipcell för att nå rätt toleranskrav.

Materialet är 8 mm kolstål.