Vi har idag en av norra Europas modernaste maskinparker. Med denna kan vi erbjuda våra kunder allt från pressning baserat på antingen progressiva verktyg eller transferverktyg samt laserskärning, maskinbearbetning och svetsning. Vår maskinpark består av bland annat:

* Excenterpressar upp till 1000 ton
* Hydraulpressar upp till 2000 ton
* Manuella pressar upp till 200 ton
* Laserskärning på 10kW
* Helautomatiserad kantbockning
* CNC och svarvning
* Manuell och robotsvetsning