Vi har egen verktygskonstruktion i huset. Detta ihop med en komplett enhet för tillverkning av verktygsdetaljer gör att vi kan erbjuda kunderna snabba lösningar på prototyper och produktframtagning för att därigenom möta kundernas kravspecifikation.